Spoľahlivosť pri poistnom plnení

NN ponúka výnimočné poistné plnenie na slovenskom trhu.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

97 % plnenie v závažných prípadoch

Máme nadštandardné plnenie na trhu. V prípade závažných udalostí vyplácame poistné plnenie až v 97 % prípadov.


Ak stratíte svojho blízkeho alebo sa váš zdravotný stav zmení natoľko, že sa zníži vaša schopnosť pracovať, či zostanete úplne závislý od pomoci druhých, oceníte stabilného partnera, ktorý sa o vás postará v ťažkých chvíľach.


 • Čiastočná invalidita
 • Úplná invalidita
 • Kritické choroby (napr. rakovina, infarkt, mŕtvica)
 • Smrť


97 % plnenie v závažných prípadoch

77% plnenie v menej závažných prípadoch

77 % plnenie v menej závažných
prípadoch

V prípade menej závažných udalostí vyplácame plnenie v 77 % všetkých prípadov:

Medzi menej závažné prípady patria:

 • Liečenie úrazu
 • Trvalé následky spôsobené úrazom
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia


9 z 10 plnení vyplácame
do 5 pracovných dní

Rýchlosť plnenia: 90 % poistných udalostí
je vybavených expresne.


Sme si vedomí, že človek, ktorého stretlo nešťastie potrebuje finančné prostriedky čo najskôr. Preto vo viac ako 90 % prípadov vyplácame poistné plnenie do 5 pracovných dní po predložení všetkých potrebných dokumentov. Ak je nevyhnutné prešetriť poistnú udalosť, poistné plnenie vyplatíme v prípade kladného stanoviska najneskôr do 3 mesiacov od jej nahlásenia.
97 % plnenie v závažných prípadoch

Rozsah krytia

NN ponúka svojím klientom rozsiahle poistné krytie.67

kryjeme najväčší počet
kritických chorôb
dospelých

150%

bonusové plnenie
pri kvadruplégii
a terminálnom stave

3x

až 3-násobná progresia na
odškodnom za vážne úrazy
v prípade dlhšej liečby úrazu

120%

plnenie v prípade
najvážnejších kritických
diagnóz detíKedy nevyplácame plnenie

Kedy nevyplácame plnenie

Prvoradá je spokojnosť našich klientov, napriek tomu existujú situácie, keď poistné plnenie nevyplácame.


 • Nesplnenie poistných podmienok
 • Podvod
 • Úmyselne spôsobený úraz
 • Poistná udalosť sa stala pri páchaní trestného činu klientom
 • Nedoloženie potrebných dokladov
 • Plnenie je krátené, ak sa stala udalosť pod vplyvom alkoholu alebo drogĎalšie videá

Mýty o práci NN poradcu

Práca NN poradcu

Nedaj na reči, kým ti ich nepoviem ja.

Náplň práce

Práca NN poradcu

Priprav sa na čistú prácičku.

Príjem a kariéra

Práca NN poradcu

Pozrime sa bližšie na to, koľko zarobíš.

Ponúkané produkty

Práca NN poradcu

Tak ti poviem. Menej je viac.


Staň sa NN poradcom

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

Vyplnením formulára s kontaktnými údajmi dotknutej osoby a následným kliknutím na políčko odoslať berie dotknutá osoba na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk.
x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.