Príjem a kariéra

Pozri sa bližšie na to, koľko zarobíš.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

Nadpriemerný príjem

Práca NN poradcu je veľmi dobre finančne ohodnotená.

V porovnaní s ostatnými profesiami môžete nadpriemerne zarábať už počas prvého roku práce ako NN poradca. V prípade, že budete mať chuť na sebe pracovať, váš mesačný príjem môže už za pár rokov byť až päťkrát vyšší ako na začiatku.Nadpriemerný zárobok

*Zdroj: interné dáta NNAko ťa podporíme?

Komplexná podpora počas prvého roka.

V NN sa snažíme, aby každý nový NN poradca mal dobrý štart. Nových NN poradcov preto podporujeme, aby mali počas prvého pol roka finančnú oporu a sústredili sa na školenia a prácu. Pre ďalší rozvoj vášho portfólia je tu lead management. Najlepší dostávajú od nás do starostlivosti existujúcich klientov.

Odmena za aktivitu

Mesiac Suma
1. 400 €
2. a 3. 300 €
4. a 5. 200 €
6. 100 €

Obchodné príležitosti

Každý mesiac vám sprostredkujeme kontakty so záujmom o uzatvorenie životného poistenia alebo dôchodkového produktu.

Portfólio

Pridelíme vám kmeň klientov, o ktorých zmluvy sa budete starať.


Motivačné stáže a súťaže

Snahu a dobré výsledky dokážeme odmeniť. 100 najlepších posielame každý rok na exotickú cestu s atraktívnym programom.

Zažili ste už polárnu noc v iglu či večer na opustenej pláži? Dáte prednosť jazde na psom záprahu či výhľadu zo slonieho chrbta? Relaxujete radšej v termálnych prameňoch či v luxusných kúpeľoch? S NN spoznáte svet z inej perspektívy. A nebude vás to nič stáť!
Kariérny rast

Nemusíte čakať na uvoľnenie vyššej pozície, práca NN poradcu vám umožní postupovať podľa vašich výkonov.

S NN máte na výber, či chcete kariérne rásť ako manažér alebo expert na finančné poradenstvo. Jediné, na čom záleží je vaša chuť pracovať.


Ďalšie videá

Príjem a kariéra

Práca NN poradcu

Pozrime sa bližšie na to, koľko zarobíš.

Ponúkané produkty

Práca NN poradcu

Tak ti poviem. Menej je viac.

Spoľahlivosť pri poistnom plnení

Práca NN poradcu

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.

Mýty o práci NN poradcu

Práca NN poradcu

Nedaj na reči, kým ti ich nepoviem ja.


Staň sa NN poradcom

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

Vyplnením formulára s kontaktnými údajmi dotknutej osoby a následným kliknutím na políčko odoslať berie dotknutá osoba na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk.

Podrobné informácie o podmienkach na získanie prezentovaných benefitov budú poskytnuté a upresnené zástupcami NN na osobnom pohovore na pozíciu NN poradca.
x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.