Ponúkané produkty

Tak ti poviem. Menej je viac.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

Špecialista na poistenie a dôchodky

Sme špičkou vo svojom odbore

V NN vás vyše 170 rokov chránime pred rizikami, zabezpečujeme vám komfortný dôchodok, zveľaďujeme váš majetok a pomáhame vám pri zdravotných komplikáciách. Môžete sa spoľahnúť na výnimočné plnenie pri poistnej udalosti, zaujímavé zhodnotenie vašich investícií, či kvalitnú zdravotnú pomoc. Pretože, na vás záleží.

Životná poisťovňa
s najvyššou spoľahlivosťou

  • 97 % plnenie v prípade závažných udalostí.
  • 9 z 10 plnení vyplácame do 5 dní.
  • Sme poisťovňa s najvyššou mierou spokojnosti klientov.

DDS spoločnosť (III. pilier)
s top výkonnosťou

  • Výkonnosť našich dôchodkových fondov patrí dlhodobo medzi najlepšie na trhu.
  • Sme najväčšia doplnková dôchodková spoločnosť na slovenskom trhu s viac ako 300-tisíc klientmi.

DSS (II. pilier) s top
výkonnosťou

  • Výkonnosť našich dôchodkových fondov patrí dlhodobo medzi najlepšie na trhu.
  • Sme 4. najväčšia dôchodková správcovská spoločnosť na slovenskom trhu s viac ako 139-tisíc klientmi.


Silná medzinárodná spoločnosť

Budujeme dlhodobý vzťah s klientom


170-ročná história

Staráme sa o vás vyše 170 rokov a budeme tu aj pri vašom
odchode do dôchodku

Silné know-how

v oblasti životného poistenia, investícií a správy dôchodkov

Renomovaná medzinárodná spoločnosť

pôsobiaca v 18 krajinách sveta, vrátane Japonska

1996

Nationale-Nederlanden

Vstúpila na slovenský trh v roku
1996 ako prvá zahraničná
poisťovňa.

2004

ING Group

Od roku 2004 sme prijali nové
obchodné meno ING.

2015

NN

V marci 2015 sme sa vrátili
zmenou obchodného mena
ku svojim koreňom.


Ďalšie videá

Spoľahlivosť pri poistnom plnení

Práca NN poradcu

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.

Náplň práce

Práca NN poradcu

Priprav sa na čistú prácičku.

Príjem a kariéra

Práca NN poradcu

Pozrime sa bližšie na to, koľko zarobíš.


Staň sa NN poradcom

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

Vyplnením formulára s kontaktnými údajmi dotknutej osoby a následným kliknutím na políčko odoslať berie dotknutá osoba na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk.
x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.