Ponúkané produkty

Tak ti poviem. Menej je viac.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

Špecialista na poistenie a dôchodky

Sme špičkou vo svojom odbore

V NN vás vyše 170 rokov chránime pred rizikami, zabezpečujeme vám komfortný dôchodok, zveľaďujeme váš majetok a pomáhame vám pri zdravotných komplikáciách. Môžete sa spoľahnúť na výnimočné plnenie pri poistnej udalosti, zaujímavé zhodnotenie vašich investícií, či kvalitnú zdravotnú pomoc. Pretože, na vás záleží.

Životná poisťovňa
s najvyššou spoľahlivosťou

  • 97 % plnenie v prípade závažných udalostí.
  • 9 z 10 plnení vyplácame do 5 dní.
  • Sme poisťovňa s najvyššou mierou spokojnosti klientov.

DDS spoločnosť (III. pilier)
s top výkonnosťou

  • Výkonnosť našich dôchodkových fondov patrí dlhodobo medzi najlepšie na trhu.
  • Sme najväčšia doplnková dôchodková spoločnosť na slovenskom trhu s viac ako 300-tisíc klientmi.

DSS (II. pilier) s top
výkonnosťou

  • Výkonnosť našich dôchodkových fondov patrí dlhodobo medzi najlepšie na trhu.
  • Sme 4. najväčšia dôchodková správcovská spoločnosť na slovenskom trhu s viac ako 139-tisíc klientmi.


Silná medzinárodná spoločnosť

Budujeme dlhodobý vzťah s klientom


170-ročná história

Staráme sa o vás vyše 170 rokov a budeme tu aj pri vašom
odchode do dôchodku

Silné know-how

v oblasti životného poistenia, investícií a správy dôchodkov

Renomovaná medzinárodná spoločnosť

pôsobiaca v 18 krajinách sveta, vrátane Japonska

1996

Nationale-Nederlanden

Vstúpila na slovenský trh v roku
1996 ako prvá zahraničná
poisťovňa.

2004

ING Group

Od roku 2004 sme prijali nové
obchodné meno ING.

2015

NN

V marci 2015 sme sa vrátili
zmenou obchodného mena
ku svojim koreňom.


Ďalšie videá

Spoľahlivosť pri poistnom plnení

Práca NN poradcu

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.

Mýty o práci NN poradcu

Práca NN poradcu

Nedaj na reči, kým ti ich nepoviem ja.

Náplň práce

Práca NN poradcu

Priprav sa na čistú prácičku.

Príjem a kariéra

Práca NN poradcu

Pozrime sa bližšie na to, koľko zarobíš.


Staň sa NN poradcom

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

Vyplnením formulára s kontaktnými údajmi dotknutej osoby a následným kliknutím na políčko odoslať berie dotknutá osoba na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk.
x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.