Náplň práce

Priprav sa na čistú prácičku.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

Akú misiu má NN poradca?

Akú misiu má NN poradca?

Pomáha ľuďom napĺňať ich najdôležitejšie potreby

V NN sa snažíme, aby každý náš klient bol dostatočne chránený a bohatý. Špecializujeme sa na zabezpečenie dostatočného príjmu v každej životnej situácii a pomáhame tak naplniť dve základné ľudské potreby:

  • Byť bohatý - vytváraním finančnej rezervy prostredníctvom našich dôchodkových alebo investičných produktov zveľaďujeme majetok našich klientov a staráme sa o zabezpečenie ich komfortného dôchodku.

  • Byť chránený - naše životné poistenie chráni klientov predovšetkým v tých najvážnejších životných situáciách, akými sú smrť, vážne choroby, či invalidita, ktoré môžu výrazne ohroziť príjem klienta, či celej jeho rodiny. Samozrejmosťou je poskytnutie ochrany aj v menej závažných prípadoch.Čo robí NN poradca?

Hlavnou náplňou práce je starostlivosť o nových a existujúcich klientov.

1. Vyhľadáva

a kontaktuje klientov

2. Analyzuje

potreby klientov

3. Pomáha

dosiahnuť ciele klientov

4. Uzatvára

zmluvy a zbiera odporúčania

5. Stará sa

o existujúce zmluvy

Ďalšie videá

Príjem a kariéra

Práca NN poradcu

Pozrime sa bližšie na to, koľko zarobíš.

Ponúkané produkty

Práca NN poradcu

Tak ti poviem. Menej je viac.

Spoľahlivosť pri poistnom plnení

Práca NN poradcu

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.

Mýty o práci NN poradcu

Práca NN poradcu

Nedaj na reči, kým ti ich nepoviem ja.


Staň sa NN poradcom

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

Vyplnením formulára s kontaktnými údajmi dotknutej osoby a následným kliknutím na políčko odoslať berie dotknutá osoba na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke www.nn.sk.
x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.